suomeksi in English
Etusivu Uutiset Tuotteet Palvelut Yhteystiedot Rekrytointi  
23.1.2017

PowerQ ottaa käyttöön uuden logon

Tultuaan osaksi Netcontrolia PowerQ saa uuden logon, joka heijastaa yritysten välistä suhdetta. Uuden logon osana on sama lämpimänkeltainen tunnus kun Netcontrolilla. Tyylitelty N-kirjain edustaa molempien yritysten painopistettä, sähköalaa. Myös tekstiosa on kokonaisuudessaan joko musta tai valkoinen kuten Netcontrolilla. Kirjainten muodot taas tulevat PowerQ:n vanhasta logosta, mutta ne on mukautettu Netcontrolin kursiiviin ja vinoneliön muotoiseen tunnusosaan sopiviksi. Alla oleva pieni teksti kertoo yritysten suhteesta eksplisiittisesti.

Virtaviivaistetun logon myötä PowerQ ja Netcontrol käyvät uusien haasteiden kimppuun. Seuraavaksi yritykset tapaavat yhteistä asiakaskuntaansa Netcontrolin käyttäjäpäivillä Tampereella.

20.6.2016

Netcontrol on ostanut PowerQ Oy:n

Netcontrol Oy on ostanut 15.6.2016 energiajärjestelmien mittaustietojen käsittelyratkaisuja tuottavan asiantuntijayrityksen PowerQ:n koko osakekannan. Yritysosto toteuttaa erinomaisesti Netcontrolin strategiaa keskittyä energiaverkkojen automatisointiin, hallintaan sekä tietojen käsittelyyn. Kauppa vahvistaa Netcontrolin Netcon 100 -verkostoautomaatiokonseptia, joka jo ennestään sisältää ratkaisuja muuntamoiden etähallintaan ja suojaukseen.

Netcontrol ja PowerQ ovat jo vuosia tehneet läheistä yhteistyötä ja molemmilla yhtiöillä on Suomessa vahva asiakaskunta. Uskomme, että tämä kauppa entisestään vahvistaa hyvää ja läheistä yhteistyötämme molempien yhtiöiden asiakaskunnan kanssa.

10.3.2016

Roadmap 2025 hanke päätökseen

Toimialaa laajasti palvelleen kansallisen hankkeen tavoitteena oli luoda sähköverkkoliiketoiminnan ja sähkökaupan kehityspolku vuosille 2015–2025 sekä vuoteen 2035 ulottuva yhteinen visio. Hankkeen rahoittajina toimivat ST-pooli, STEK ja laaja yritysjoukko. PowerQ osallistui hankkeen työpajoihin ja oli rahoittamassa hanketta.

19.2.2016

Sähkönjakeluseminaari Luostolla

PowerQ oli mukana Luoston seminaarissa, jonne kokoontui merkittävä joukko suomen sähkönjakelun asiantuntijoita. Seminaarissa käsiteltiin sähkön jakelun toimitusvarmuutta sekä nykyisiä ja tulevia sähkön laatuun vaikuttavia häiriötekijöitä.

20.11.2015

Uudet kotisivut

PowerQ avasi uudet kotisivut. Sivujen tekniikkaa on muokattu paremman toimivuuden ja nopeamman käytön takia.

29.10.2015

Laaturyhmän kokoontuminen

Vuoden 2015 kokoontumisessa verkkoyhtiöt keskustelivat kaapeloinnin vaikutuksista sekä muuntamoautomaation hyödyistä. Myös uusien älykkäiden etäluentamittareiden rooli häiriöiden selvityksessä oli yksi aiheista.

18.5.2015

Uusi ohjelmistorajapinta ABB:n REF-suojareleisiin

PowerQ on kehittänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa rajapinnan REF-suojareleisiin. Rajapinnan avulla saadaan häiriötallenteiden hallinta automatisoitua ja mahdollistetaan niiden tarkempi ja nopeampi analysointi.

7.5.2015

Sertifiointi Netcon100 -muuntamoautomaatiolle

Olemme nyt sertifioitu Netcon100 osaaja. Kurssi suoritettiin osana Netcontrol-yhteistyötä.

11.2.2015

Pohjois-Karjalan sähkö otti käyttöön PQNet järjestelmän täydessä laajuudessaan

PKS Sähkönsiirto Oy on ottanut käyttöön PQNet järjestelmän sähköverkon teknisten mittausten hallintaan. Keskeisin hyöty järjestelmästä on verkon kaapeloinnin aikainen seuranta ja mahdollisten häiriöiden analysointi. Nyt käyttöönotettu järjestelmä mahdollistaa laajamittaisen sähkön laadun seurannan kaikilta jännitetasoilta. Järjestelmään on liitetty suojareleitä, laatumittareita, muuntamoautomaatiota sekä kuluttaja-asiakkaiden uusia älykkäitä etäluettavia energiamittareita.

23.10.2014

Laaturyhmän kokoontuminen

PowerQ isännöi verkkoyhtiöiden sähkön laadun asiantuntijoiden tapaamista. Tapaamisen aikana perehdyttiin uudistuneisiin alaa koskeviin sopimusehtoihin. Lisäksi käytiin läpi eri häiriötapauksia ja tutkittiin selvitys- ja ratkaisumenetelmiä.

21.10.2014

Rajapinta Netcon100 muuntamoautomaatioon

Olemme kehittäneet yhdessä Netcontrol Oy:n kanssa rajapinnan Netcon100 laitteeseen. Rajapinnan avulla voidaan saada kaikki muuntamoautomaation hyödyt käyttöön. Tarkka mittaustieto kehittää verkon operointia ja häiriöiden analysointia. Lisäksi verkosto-omaisuuden hallinnan tueksi saadaan todellista tietoa.

18.1.2014

PQNet-järjestelmä Savon Voimalle

Savon Voima Verkko Oy on ottanut käyttöön PQNet-järjestelmän sähkönjakelun teknisten mittausten hallintaan. Järjestelmän avulla seurataan esimerkiksi verkon eri jännitetasojen sähkön laatua. Järjestelmään on liitetty myös kuluttaja-asiakkaiden uusia älykkäitä etäluettavia energiamittareita.